Participeu en la creació de vídeos lliures de sexisme amb una mirada positiva i pacífica cap als conflictes!

ELS CONFLICTES és la temàtica de la 16ª edició del concurs

Es vol parlar sobre les diferències, els desacords i les opinions diverses. Fer visibles els conflictes com a motors de canvi: entendre i pensar què és el que incomoda, en què es discrepa, sigui de manera individual o col·lectiva. Fer aportacions i resolucions pacífiques, tenint en compte les diferents perspectives i experiències i fent dels conflictes un espai de diàleg inclusiu.

Comprendre els conflictes bèl·lics des d’una perspectiva de gènere i antiracista, específicament des del marc de les violències masclistes. Implica analitzar com els rols de gènere tradicionals, les dinàmiques de poder patriarcals i el racisme, influeix en la forma en què es produeixen, es mantenen i es perpetuen els conflictes armats.

Abordar i proposar solucions conciliadores als conflictes quotidians que afecten les nostres relacions amb l’entorn i que sovint tenen origen en desigualtats i discriminacions: entre companys i companyes de classe, amics i amigues, amb les nostres famílies o persones adultes… en definitiva: la convivència diària amb el món que ens envolta.

Amb el suport de:

Diputacio-de-Barcelona-generalitat

Amb la col·laboració de:

Desenvolupat per: