Escola Voramar - 10a edició

Reimagina’t és una iniciativa de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació que impulsa la creació i la difusió de vídeos lliures d’estereotips masclistes realitzats per joves i dirigits al públic jove.

El concurs s’adreça a grups de noies i nois entre els 12 i els 16 anys dels centres educatius i entitats de lleure que formen part dels municipis de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.

Tema de l’11a edició de 2019-20:
ELS ESPORTS

Cada edició del concurs està vinculada a un tema amb l’objectiu de fomentar la visibilitat de diversos punts
de vista, realitats i experiències al voltant d’una mateixa proposta temàtica.

Amb el suport de:

Diputacio-de-Barcelona-generalitat

Amb la col·laboració de:

Desenvolupat per: