Convocatòria de vídeos lliures de sexisme amb una mirada positiva i pacífica

La temàtica de la 16ª edició del concurs són ELS CONFLICTES

Reimagina’t ens convida en aquesta edició a posar sobre la taula les diferències, els desacords i les opinions diverses. A crear vídeos lliures de sexisme que mostrin com aquestes divergències esdevenen motor per al canvi individual i col·lectiu; la manera en què ens ajuden a entendre i a raonar sobre allò que ens incomoda i ens fa discrepar, la forma en que poden afavorir la creació d’espais de diàleg on contemplar les diferents perspectives i experiències, fer aportacions i trobar resolucions pacífiques.

A comprendre els conflictes bèl·lics des d’una perspectiva de gènere i antiracista. A analitzar la influència dels rols de gènere tradicionals, les dinàmiques de poder patriarcals i el racisme en la forma en què aquests es produeixen, es mantenen i es perpetuen. A abordar i proposar solucions conciliadores als conflictes quotidians i propers, que sovint tenen origen en desigualtats i discriminacions: entre companys i companyes, amistats, famílies o persones adultes.

Amb el suport de:

Diputacio-de-Barcelona-generalitat

Amb la col·laboració de:

Desenvolupat per: